Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

Amager Lille Skole
Rodosvej 47
2300 København S

Telefon  
Kontor 32 59 13 90
Klubben 32 55 23 04
Lærerværelse 32 55 43 04

E-mail:
i[email protected]
Vedr. opskrivning rettes henvendelse til skolens kontor på mail: [email protected]
   

Skoleleder: Maja Løvskov 

Viceskoleleder: Anders N. Christensen

[email protected]

[email protected]
Administration: Geert Ohlfsen-Bagge [email protected]
ALMUS leder: Frank Hasselstrøm [email protected]
 
Formand for skolebestyrelsen 
Jens Bald
[email protected]
Tilsynsførende:
Connie Stendal Rasmussen
 
 

Klassetrin og spor på skolen

 
Der tilbydes undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
 
Der er kun et spor på skolen.
 
Skolen er opdelt i følgende afdelinger:
 
Væksthuset                 Børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4.klasse og 5. klasse
Udhuset:                     6. klasse7. klasse, 8. klasse og 9. klasse

Typer af tilbud efter skoletid

Skolen tilbyder en skolefritidsordning, Klubben, for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Klubben benyttes kun af skolens elever og ligger i samme lokaler som skolen.
 
Skolen har sin egen musikskole, ALMUS, der tilbyder ekstra musikundervisning, enten på hold eller individuelt.