Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Vores fælles målsætning

Målsætning for Amager Lille Skole 
På Amager Lille Skole skal der være et miljø, som skaber trivsel og udvikling for elever, forældre og lærere.

Skolen er forældrestyret 
For at opnå dette er det vigtigt, at der er et tæt og åbent samarbejde mellem de tre grupper. Skolen er forældrestyret, hvilket indebærer, at forældrene aktivt indgår i skolens aktiviteter, såvel på det organisatoriske som på det praktiske plan.

Lyst til at tilegne sig viden
Gennem undervisningen, der i stor udstrækning er tilrettelagt som emnearbejder og projekter, understøtter vi elevernes lyst til at tilegne sig viden og færdigheder. Valg af emner og projekter foregår i samarbejde mellem lærere og elever.

Tro på egne evner
Vi understøtter elevernes tro på dem selv og deres kreative evner. Undervisningen tilrettelægges således, at de får mulighed for at udvikle sig musisk, praktisk og fysisk.

Social ansvarlighed 
Vi lægger vægt på at give eleverne en social opdragelse, således at de kan indgå i forskellige slags fællesskaber. Eleverne skal lære at respektere og forstå andres forskelligheder samt at være i stand til at påtage sig ansvar over for sig selv og fællesskabet.